Aplicació de reconeixement facial identifica estranys a les xarxes socials

NameTag,  una aplicació que sortirà aviat per Android, iOS i Google Glass utilitza la tecnologia de reconeixement facial per a identificar els transeünts a partir dels seus perfils a les xarxes socials.

“Aviat, el seu rostre podria ser la seva targeta de visita. Una aplicació per Android, iOS i Google Glass anomenada NameTag li permetrà fotografiar estranys i esbrinar qui són -. Amb informació completa de les xarxes socials i els perfils en línia.

Trobi a algú a qui desitja identificar i faci una foto al seu rostre amb la càmera del mòbil. L’aplicació enviarà la foto al servidor de NameTag, on es compararà la foto amb milions de registres en línia fins tornar amb un nom, i més fotos i informació de xarxes socials, com Facebook, Twitter i Instagram, on la persona (o els seus amics) podrien haver publicat fotos de si mateixos “.

nametag_1

Font i crèdit de la Imatge: cnn.net

Facial recognition app matches strangers to online profiles

NameTag, an upcoming app for Android, iOS, and Google Glass uses facial recognition technology to match passersby to their social-media and dating info.

“Soon your face could be your calling card. An upcoming app for Android, iOS, and Google Glass called NameTag will allow you to photograph strangers and find out who they are — complete with social networking and online dating profiles.

Spot someone out and about that you want to identify, and you can capture their face using your device’s camera. The app will send the photo wirelessly to NameTag’s server, where it will compare the photo to millions of online records and return with a name, more photos, and social-media profiles, such as Facebook, Twitter, and Instagram, where the person (or their friends) might have publicly posted photos of themselves.”

nametag_1
Font and Image credit: cnn.net

Observed(o): Mode OFF

El projecte Observed(o) ha acabat pel que fa a la seva activitat publica durant el mes d’Octubre. Ara comença la feina de seleccionar i organitzar tot el material, fotos i vídeos, que s’han recollit durant aquest mes.

Esperem poder presentar el projecte com un llibre o exposició un cop fet el procés de classificació. A partir d’aquest moment treballem també en la preparació d’un dossier que expliqui com es va dur a terme el projecte. Inclourà explicacions i fotografies de totes les accions.

Gràcies de nou a tots els col·laboradors i voluntaris.

El projecte està obert a qualsevol proposta de presentació pública, ja sigui a partir del material recollit, o repetint les accions temporalment a qualsevol altra localització.

Observed(o): Mode OFF

Observed project has finished in regard to their activity month. Now there is much work to sort and organize all material, photos and videos, which have been collected during the month of October.

We hope to present the project as a book or exhibition once the classification process is done. From this time we get to work also in the preparation of a dossier explaining how the project was done. It will include explanations and pictures of all actions.

Thanks again to all the contributors and volunteers.

The project is open to public presentation proposals, either from the material collected, or repeating public actions in another location.

Avui DEMO al mercadillo!

Avui, darrer dia del projecte, hem fet una nova acció Demo al mercat dels dijous al Camp d’Esports de Lleida.

MercatDijous_Lleida_311013_01_900px

Fotos Santi Iglesias.